O nás / About us

[CZ] Kalliopé Trio Prague bylo založeno v roce 2011 na půdě pražské Akademie múzických umění. Všichni jeho členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu zkušeností sólistických i z komorních ansámblů.
Od svého založení soubor spolupracuje s Guarneri Trio Prague (Ivan Klánský, Čeněk Pavlík, Marek Jerie), pod jehož vedením se několikrát účastnil mistrovských kurzů v Bad Saulgau v Německu. Vedle toho spolupracuje s osobnostmi, jako je Jiří Panocha, Leoš Čepický a Miroslav Petráš.
V roce 2014 Trio debutovalo na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro a zaznamenalo dva výrazné soutěžní úspěchy – 2. cenu na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka a 1. cenu na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů, kde rovněž získalo cenu Českého spolku pro komorní hudbu.
K dalším soutěžním úspěchům patří 3. cena a ocenění za nejlepší provedení díla Wolfganga Amadea Mozarta na mezinárodní soutěži komorní hudby Johannese Brahmse v polském Gdaňsku 2015 a v roce 2016 laureátský titul na soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu.
V posledních dvou sezónách se trio vedle komorních koncertů věnovalo i spolupráci s orchestry a to konkrétně s Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Jana Kučery a Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně s dirigentem Janem Mikolášem, se kterými uvedli Trojkoncert C dur op. 56 Ludwiga van Beethovena
V roce 2017 zakončili studium komorní hry ve třídě Ivana Klánského a Leoše Čepického na pražské Akademii múzických umění absolventským koncertem v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů. Uvedli zde spolu s orchestrem AKS pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského světovou premiéru Trojkoncertu předního českého skladatele Ondřeje Kukala, který Trojkoncert pro housle, violoncello, klavír a symfonický orchestr „Boj o radost“ op. 50 pro Kalliopé Trio Prague zkomponoval a věnoval.

[EN] The Kalliopé Trio Prague was established in 2011 at the Academy of Performing Arts in Prague. All its members are laureates of distinguished international music competitions and have a lot of experience with playing both solo and chamber music.
Since its founding, the Trio has been cooperating with Guarneri Trio Prague (Ivan Klánský, Čeněk Pavlík, Marek Jerie). Under their direction, they attended several masterclasses in Bad Saulgau, Germany. The Trio cooperate also with other great musicians like Jiří Panocha, Leoš Čepický and Miroslav Petráš.
In 2014, the Trio made its debut at the Prague Spring International Music Festival and gained several awards in music competitions – Second Prize at the Antonín Dvořák International Music Competition and First Prize at the Bohuslav Martinů Foundation Competition where they also got the Czech Chamber Music Society Prize.
To their other successes belongs the Third prize and award for the best performance of the works by Wolfgang Amadeus Mozart at the Johannes Brahms International Music Competition in Gdansk in 2015 and the title of the Laureate at the Johannes Brahms Chamber Music Competition in   Pörtschach, Austria.
During last two seasons, the Trio cooperated also with Czech orchestras – the Karlovy Vary Symphony Orchestra conducted by Jan Kučera and the West Bohemian Symphony Orchestra Mariánské Lázně under Jan Mikoláš – performing the Triple Concerto in C Major Op. 56 by Ludwig van Beethoven.
In 2017, they finished their studies of chamber music with Ivan Klánský and Leoš Čepický at the Academy of Performing Arts in Prague by graduate´s concert during the festival Bohuslav Martinů Days. They premiered the Triple Concerto for Piano, Violin, Cello and Orchestra “Struggle For Joy” Op. 50 by Ondřej Kukal, one of the outstanding Czech composers who also dedicated this piece to the Kalliopé Trio Prague.

Jan Zemen

[CZ] Jan Zemen studoval pardubickou konzervatoř ve třídě Josefa Krečmera. V době studia na konzervatoři zaznamenal mnoho úspěchů na interpretačních soutěžích a na mistrovských kurzech (David Sella, Evžen Rattay, Michaela Fukačová, Yosif Feigelson). K největším úspěchům patří titul absolutního vítěze na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v roce 2005 a titul laureáta na mezinárodní violoncellové soutěži v rakouském Liezenu. Pražskou Akademii múzických umění vystudoval u Miroslava Petráše, následné studium na Hochschule für Musik ve švýcarském Luzernu absolvoval ve třídě Marka Jerieho. Je stálým členem souboru Barocco Sempre Giovane a netradičního hudebního tělesa Prague Cello Quartet. Od  roku 2013 působí jako pedagog na Konzervatoři Pardubice.

[EN] Jan Zemen studied at the Conservatory of Pardubice with Josef Krečmer. During his studies, he took part in masterclasses with Evžen Rattay, David Sella, Michaela Fukačová and Yosif Feigelson. He was also an overall winner of the Czech Conservatories Competition in 2005 and the laureate of the International Cello Competition in Liezen, Austria. Later on, he studied at the Academy of Performing Arts in Prague with Miroslav Petráš and at Hochschule für Musik in Luzern, Switzerland with Marek Jerie. He is a member of Baroco Sempre Giovanne ensemble and the Prague Cello Quartet – untraditional cello ensemble. Since 2013, he teaches at the Conservatory of Pardubice.

Markéta Vokáčová

[CZ] Markéta Vokáčová začala hrát na housle pod vedením Miroslava Nováka. V roce 2003 se stala studentkou Pražské konzervatoře ve třídě Pavla Kudeláska. Studium pražské Akademie múzických umění ve třídě Leoše Čepického zakončila provedením Chačaturjanova houslového koncertu s PKF – Prague Philharmonia.
S úspěchem se účastnila národních i mezinárodních soutěží. Absolvovala řadu interpretačních kurzů, u Stephena Shippse, Hagaie Shahama, Václava Hudečka a dalších. Na Akademii Václava Hudečka v Luhačovicích získala v roce 2012 ocenění pro nejlepšího účastníka kurzu včetně turné po České republice.
Jako sólistka spolupracovala vedle orchestru PKF – Prague Philharmonia také se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Komorním orchestrem Leoše Janáčka, komorním souborem Camerata Moravia a Moravskou filharmonií Olomouc. Od roku 2009 působila v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v roce 2014 se stala členkou orchestru České filharmonie.

[EN] Markéta Vokáčová began to play the violin under the direction of Miroslav Novák. In 2003, she became a student of the Prague Conservatoire in the class of Pavel Kudelásek. Later on, she studied with Leoš Čepický at the Academy of Performing Arts in Prague. She finished her studies with the Violin Concerto by Aram Khachaturian PKF – Prague Philharmonia.
With great success, Markéta Vokáčová participated in many international competitions and masterclasses with Stephen Shipps, Hagai Shaham and Václav Hudeček. In 2012, she won the prize for the best participant of the Václav Hudeček Academy in Luhačovice and took part in the tour round the Czech Republic.
As a soloist, she cooperated with great Czech orchestras such as PKF – Prague Bohemia, West Bohemian Symphony Orchestra Mariánské Lázně, Leoš Janáček Chamber Orchestra, Camerata Moravia and the Moravian Philharmonic Orchestra. In the years 2009 – 2014, he was engaged in the Prague Radio Symphony Orchestra and since 2014 she has been member of the Czech Philharmonic.

Miroslav Sekera

[CZ] Miroslav Sekera se hře na klavír se věnuje od svých tří let, kdy jeho nevšední́ talent objevila vynikající pedagožka Zdena Janžurová́. Současně̌ s klavírem započal také studium hry na housle. Díky schopnosti hrát na oba zmíněné nástroje byl vybrán do role malého Mozarta v oscarovém filmu Amadeus.
Hře na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí na Pražskou konzervatoř̌, kde se rozhodl pouze pro studium klavíru ve třídě Evy Boguniové. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu Martina Ballýho. Svá studia dále pokračoval na pražské Akademii múzických umění u Miroslava Langera.
Je nositelem ocenění z mnoha významných soutěží u nás i v zahraničí, jako např. 1. ceny v soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, 2. ceny v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii, či 1. ceny z mezinárodní soutěže Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu.
V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly Johannese Brahmse, Domenica Scarlattiho a Moritze Moszkowskeho. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele Josepha Summera nahrál v USA tři CD, které vydaly nahrávací společnosti Albany Records a Navona Records. Ve spolupráci s Radioservisem nyní vydal další sólové album s díly Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta a Fryderyka Chopina.
Miroslav Sekera navštívil jako sólový i komorní hráč prestižní pódia, zejména ve Vídni (Wien Konzerthaus, Musikverein), Washingtonu (The Kennedy Center) a v mnoha dalších městech po celém světě. Pravidelně koncertuje v Japonsku a spolupracuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. K jeho stálým uměleckým partnerům patří houslista Josef Špaček, se kterým nahrál CD pro firmu Supraphon, mezzosopranistka Dagmar Pecková, či hornista Radek Baborák. V roce 2016 debutoval ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v rámci cyklu „Světová klavírní tvorba” a v roce 2017 obdržel v New Yorku cenu hudební společnosti “Salon de Virtuosi”.

[EN] Miroslav Sekera has been playing the piano since he was three years old when his excellent piano teacher Zdena Janžurová discovered his extraordinary talent. Thanks to the art of playing the piano while the violin, he was chosen to play a little Mozart in the Oscar-winning movie Amadeus. He played both instruments until he attended the Prague Conservatory, where he decided to study only piano in the class of Eva Boguniová and later on also with Martin Bally. He continued his studies at the Academy of Performing Arts in Prague with Miroslav Langer.
In 2002, Miroslav Sekera won the International Johannes Brahms Competition in Pörtschach, Austria. He had already gained awards at major competitions at home and abroad, such as Chopin Competition in Mariánské Lázně, Yamaha Scholarship and the International Competition in Gaillard, France.
In 2006, Multisonic released his first solo CD with works by Johannes Brahms, Domenico Scarlatti and Moritz Moszkovski. He also recorded three CDs for contemporary American composer Joseph Summer issued by companies Albany Records and Navona Records in 2013. His latest CD with woks Leoš Janášek, Wolfgang Amadeus Mozart and Fryderyk Chopin was released under Radioservis company.
As a soloist, Miroslav Sekera visited many famous stages around the world especially in Wien (Wien Konzerthaus, Musikverein), Washington (Kennedy Center) and many others. He regularly plays in Japan and cooperates with the Prague Radio Symphony Orchestra and Prague Symphony Orchestra. Among his music partners belong the violinist Josef Špaček, mezzo-soprano Dagmar Pecková and hornist Radek Baborák. In 2016, he played his debut in Dvořák Hall in Rudolfinum during the cycle „World Music Creation“ and in 2017 he received the prize of the music association „Salon de virtuosi“ in New York.

„Každá hudba má svůj příběh, svou poezii.“